Fundacja

Paweł Kwiatkowski – Prezes
12 lat pracy w Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”, współtworzył Program Wybudzania Dzieci ze Śpiączki w Fazie B, organizował Klinikę „Budzik”.


Obecnie pragnie powołać Centrum Terapii Komórkowych, gdzie planowane jest pierwsze w Polsce wykorzystanie komórek macierzystych pochodzących z tkanki sznura pępowinowego (Galarety Whartona)/krwi pępowinowej/tkanki tłuszczowej, niespokrewnionego i potencjalnie niezgodnego pod względem antygenów transplantacyjnych dawcy (third party donor) w indywidualnych, celowanych terapiach eksperymentalnych jednostek chorobowych do dzisiaj w ten sposób nieleczonych.

Celem działalności Fundacji na rzecz narodowego programu bankowania krwi pępowinowej i komórek macierzystych, Komórki życia - Komórki nadziei, jest:
  • rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o krwi pępowinowej i komórkach macierzystych i możliwościach ich bankowania,
  • rozpowszechnianie wiedzy o właściwościach komórek macierzystych oraz ich wykorzystaniu w medycynie klinicznej,
  • wspieranie rozwoju działalności służącej ratowaniu życia i zdrowia z wykorzystaniem komórek macierzystych,
  • wspieranie prac badawczych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych.
  • organizowanie konferencji naukowych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych;
  • upowszechnianie wiedzy na temat bankowania krwi pępowinowej oraz stosowania komórek macierzystych w terapiach klinicznych.

Tekst jednolity Statutu "Fundacji na rzecz narodowego programu bankowania krwi pępowinowej i komórek macierzystych, Komórki życia- Komórki nadziei"