Główne cele działalnosci Fundacji to:

Celem działalności Fundacji na rzecz narodowego programu bankowania krwi pępowinowej i komórek macierzystych, Komórki życia - Komórki nadziei, jest:

  • rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o krwi pępowinowej i komórkach macierzystych i możliwościach ich bankowania,
  • rozpowszechnianie wiedzy o właściwościach komórek macierzystych oraz ich wykorzystaniu w medycynie klinicznej,
  • wspieranie rozwoju działalności służącej ratowaniu życia i zdrowia z wykorzystaniem komórek macierzystych,
  • wspieranie prac badawczych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych.
  • organizowanie konferencji naukowych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych;
  • upowszechnianie wiedzy na temat bankowania krwi pępowinowej oraz stosowania komórek macierzystych w terapiach klinicznych.